แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2011
ปรับปรุง 24/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 128978
Page Views 145722
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางหทัยรัตน์ เปียสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0878704549
Email : hathairat_7799@gmail.com
ที่อยู่ :
77 มหู่ 4 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4   บ้านโนนแดง  ถนนรพช.ดอนเต็ง-ดอนรี ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ติดต่อ  e-mail piasuwan_357@hotmail.com โทร. 0895851177