แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2011
ปรับปรุง 24/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 128196
Page Views 144808
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านตะหนอด ขามสมบูรณ์ คง
2 โรงเรียนบ้านมะค่า ขามสมบูรณ์ คง
3 โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) ขามสมบูรณ์ คง
4 โรงเรียนปริยัติไพศาล ขามสมบูรณ์ คง
5 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี คูขาด คง
6 โรงเรียนบ้านเมืองคง คูขาด คง
7 โรงเรียนบ้านปอบิด คูขาด คง
8 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด คูขาด คง
9 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว คูขาด คง
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า คูขาด คง 0-4475-4466
11 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่ คง
12 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ ตาจั่น คง
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ตาจั่น คง
14 โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตาจั่น คง
15 โรงเรียนบ้านตาชู ตาจั่น คง
16 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ตาจั่น คง
17 โรงเรียนบ้านตาจั่น ตาจั่น คง
18 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง บ้านปรางค์ คง 0-4443-0065
19 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม บ้านปรางค์ คง
20 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา บ้านปรางค์ คง
21 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง บ้านปรางค์ คง
22 โรงเรียนบ้านประคำ บ้านปรางค์ คง
23 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา บ้านปรางค์ คง
24 โรงเรียนบ้านตะโก บ้านปรางค์ คง
25 โรงเรียนบ้านปรางค์ บ้านปรางค์ คง
26 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม หนองบัว คง
27 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง หนองบัว คง 0-4443-0229
28 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองบัว คง
29 โรงเรียนบ้านตากิ่ม หนองบัว คง
30 โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองบัว คง
31 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา หนองบัว คง
32 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว คง
33 โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองมะนาว คง
34 โรงเรียนบ้านหมัน หนองมะนาว คง
35 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ หนองมะนาว คง 09-8478548
36 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองมะนาว คง
37 โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองมะนาว คง
38 โรงเรียนบ้านโจด หนองมะนาว คง
39 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) เทพาลัย คง 01-7908024
40 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด เทพาลัย คง 044978027
41 โรงเรียนบ้านคอนเมือง เทพาลัย คง
42 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน เทพาลัย คง
43 โรงเรียนบ้านกระถิน เทพาลัย คง
44 โรงเรียนเทพาลัย เทพาลัย คง
45 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี เทพาลัย คง
46 โรงเรียนบ้านหนองบง เมืองคง คง
47 โรงเรียนอนุบาลมีมั่งคั่ง เมืองคง คง
48 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต เมืองคง คง
49 โรงเรียนวันครู 2502 เมืองคง คง
50 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา เมืองคง คง
51 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน เมืองคง คง
52 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม เมืองคง คง
53 โรงเรียนบ้านหนองแขม เมืองคง คง
54 โรงเรียนเมืองคง เมืองคง คง
55 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด เมืองคง คง
56 โรงเรียนบ้านทองหลาง โนนเต็ง คง
57 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก โนนเต็ง คง 09-5822196
58 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย โนนเต็ง คง 044 430299
59 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย โนนเต็ง คง
60 โรงเรียนบัวลาย บัวลาย บัวลาย
61 โรงเรียนบ้านป่าหวาย บัวลาย บัวลาย
62 โรงเรียนวังโพน บัวลาย บัวลาย
63 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย บัวลาย บัวลาย 044-495004, 081-3909912
64 โรงเรียนบ้านหนองแสง บัวลาย บัวลาย
65 โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) บัวลาย บัวลาย
66 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ หนองหว้า บัวลาย
67 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองหว้า บัวลาย
68 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ หนองหว้า บัวลาย
69 โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองหว้า บัวลาย
70 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองหว้า บัวลาย
71 โรงเรียนบ้านแดงน้อย เมืองพะไล บัวลาย
72 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย เมืองพะไล บัวลาย
73 โรงเรียนบ้านฝาผนัง เมืองพะไล บัวลาย
74 โรงเรียนบ้านหลุบกุง โนนจาน บัวลาย
75 โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนจาน บัวลาย
76 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน โนนจาน บัวลาย
77 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โนนจาน บัวลาย
78 โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนจาน บัวลาย
79 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง กุดจอก บัวใหญ่
80 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด กุดจอก บัวใหญ่
81 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว กุดจอก บัวใหญ่
82 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง กุดจอก บัวใหญ่
83 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ขุนทอง บัวใหญ่
84 โรงเรียนบ้านโคกสี ขุนทอง บัวใหญ่
85 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ขุนทอง บัวใหญ่
86 โรงเรียนบ้านดอนคนทา ขุนทอง บัวใหญ่
87 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ขุนทอง บัวใหญ่
88 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม ขุนทอง บัวใหญ่
89 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ขุนทอง บัวใหญ่
90 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ขุนทอง บัวใหญ่
91 โรงเรียนบ้านกู่ ดอนตะหนิน บัวใหญ่
92 โรงเรียนบ้านโคกน้อย ดอนตะหนิน บัวใหญ่
93 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ดอนตะหนิน บัวใหญ่
94 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ดอนตะหนิน บัวใหญ่
95 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) ด่านช้าง บัวใหญ่ 0-4497-5034
96 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎณ์รังสรรค์) ด่านช้าง บัวใหญ่
97 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ด่านช้าง บัวใหญ่
98 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด ด่านช้าง บัวใหญ่
99 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ด่านช้าง บัวใหญ่
100 โรงเรียนวานิชวิทยา บัวใหญ่ บัวใหญ่
101 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง บัวใหญ่ บัวใหญ่
102 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ 461148 / 461819
103 โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ บัวใหญ่ บัวใหญ่ 044-461666
104 โรงเรียนบ้านห้วยโจด บัวใหญ่ บัวใหญ่
105 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ บัวใหญ่ บัวใหญ่
106 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา บัวใหญ่ บัวใหญ่
107 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ บัวใหญ่ บัวใหญ่
108 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ บัวใหญ่
109 โรงเรียนบ้านสระครก หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
110 โรงเรียนบ้านคูขาด หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
111 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
112 โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
113 โรงเรียนบ้านกระพี้ หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
114 โรงเรียนบ้านบุเสมา หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ 07-2570644
115 โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
116 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
117 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
118 โรงเรียนบ้านหญ้าคาสามัคคี หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
119 โรงเรียนบ้านดงบัง ห้วยยาง บัวใหญ่
120 โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ห้วยยาง บัวใหญ่
121 โรงเรียนบ้านด่านช้าง ห้วยยาง บัวใหญ่
122 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง บัวใหญ่
123 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ห้วยยาง บัวใหญ่
124 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว ห้วยยาง บัวใหญ่
125 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย เสมาใหญ่ บัวใหญ่
126 โรงเรียนบ้านเสมา เสมาใหญ่ บัวใหญ่
127 โรงเรียนบ้านนาดอนบก เสมาใหญ่ บัวใหญ่
128 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง เสมาใหญ่ บัวใหญ่
129 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) โนนทองหลาง บัวใหญ่
130 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา โนนทองหลาง บัวใหญ่
131 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง โนนทองหลาง บัวใหญ่
132 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) โนนทองหลาง บัวใหญ่
133 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี โนนทองหลาง บัวใหญ่
134 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี โนนทองหลาง บัวใหญ่
135 โรงเรียนวัดบ้านไร่ โนนทองหลาง บัวใหญ่
136 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง โนนทองหลาง บัวใหญ่
137 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกา บ้านเหลื่อม
138 โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกา บ้านเหลื่อม
139 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกา บ้านเหลื่อม 044 308005 07-2513299
140 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
141 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
142 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
143 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
144 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม
145 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม
146 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม 09-7212307
147 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
148 โรงเรียนบ้านหนองโจด โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
149 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
150 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม 044430364
151 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
152 โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
153 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
154 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สามเมือง สีดา
155 โรงเรียนบ้านแฝก สามเมือง สีดา
156 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สามเมือง สีดา
157 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สีดา สีดา
158 โรงเรียนบ้านหินแห่ สีดา สีดา 0-4443-0275
159 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สีดา สีดา
160 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สีดา สีดา
161 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่ สีดา
162 โรงเรียนบ้านหัวนาดำ หนองตาดใหญ่ สีดา
163 โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่ สีดา
164 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่ สีดา 044-430235
165 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่ สีดา
166 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่ สีดา
167 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่ สีดา
168 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า โพนทอง สีดา
169 โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษณ์รังสรรค์) โพนทอง สีดา (044) 329155, 016692649
170 โรงเรียนสีดาวิทยา โพนทอง สีดา
171 โรงเรียนบ้านโนนสัง โพนทอง สีดา
172 โรงเรียนบ้านหนองเต่า บึงพะไล แก้งสนามนาง
173 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บึงพะไล แก้งสนามนาง
174 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน บึงพะไล แก้งสนามนาง
175 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย บึงพะไล แก้งสนามนาง
176 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง บึงพะไล แก้งสนามนาง
177 โรงเรียนบึงพะไล บึงพะไล แก้งสนามนาง
178 โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ บึงสำโรง แก้งสนามนาง
179 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) บึงสำโรง แก้งสนามนาง
180 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ บึงสำโรง แก้งสนามนาง
181 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี บึงสำโรง แก้งสนามนาง
182 โรงเรียนบ้านโสกสนวน สีสุก แก้งสนามนาง
183 โรงเรียนบ้านโนนสูง สีสุก แก้งสนามนาง
184 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สีสุก แก้งสนามนาง 08-9411-4344
185 โรงเรียนบ้านสีสุก สีสุก แก้งสนามนาง
186 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
187 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
188 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
189 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
190 โรงเรียนบ้านโนนรัง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
191 โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
192 โรงเรียนอนุบาลแพรวไพลิน แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
193 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
194 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง โนนสำราญ แก้งสนามนาง
195 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น โนนสำราญ แก้งสนามนาง 044-430467
196 โรงเรียนบ้านกอก โนนสำราญ แก้งสนามนาง
197 โรงเรียนบ้านนาแค โนนสำราญ แก้งสนามนาง
198 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน โนนสำราญ แก้งสนามนาง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4   บ้านโนนแดง  ถนนรพช.ดอนเต็ง-ดอนรี ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ติดต่อ  e-mail piasuwan_357@hotmail.com โทร. 0895851177