แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2011
ปรับปรุง 24/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 128560
Page Views 145237
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปริยัติไพศาล ขามสมบูรณ์ คง
2 โรงเรียนบ้านตะหนอด ขามสมบูรณ์ คง
3 โรงเรียนบ้านมะค่า ขามสมบูรณ์ คง
4 โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) ขามสมบูรณ์ คง
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า คูขาด คง 0-4475-4466
6 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี คูขาด คง
7 โรงเรียนบ้านเมืองคง คูขาด คง
8 โรงเรียนบ้านปอบิด คูขาด คง
9 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว คูขาด คง
10 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด คูขาด คง
11 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่ คง
12 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ตาจั่น คง
13 โรงเรียนบ้านตาจั่น ตาจั่น คง
14 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ ตาจั่น คง
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ตาจั่น คง
16 โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตาจั่น คง
17 โรงเรียนบ้านตาชู ตาจั่น คง
18 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา บ้านปรางค์ คง
19 โรงเรียนบ้านตะโก บ้านปรางค์ คง
20 โรงเรียนบ้านปรางค์ บ้านปรางค์ คง
21 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง บ้านปรางค์ คง 0-4443-0065
22 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม บ้านปรางค์ คง
23 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา บ้านปรางค์ คง
24 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง บ้านปรางค์ คง
25 โรงเรียนบ้านประคำ บ้านปรางค์ คง
26 โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองบัว คง
27 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา หนองบัว คง
28 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว คง
29 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม หนองบัว คง
30 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง หนองบัว คง 0-4443-0229
31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองบัว คง
32 โรงเรียนบ้านตากิ่ม หนองบัว คง
33 โรงเรียนบ้านหมัน หนองมะนาว คง
34 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ หนองมะนาว คง 09-8478548
35 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองมะนาว คง
36 โรงเรียนบ้านโจด หนองมะนาว คง
37 โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองมะนาว คง
38 โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองมะนาว คง
39 โรงเรียนเทพาลัย เทพาลัย คง
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี เทพาลัย คง
41 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) เทพาลัย คง 01-7908024
42 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด เทพาลัย คง 044978027
43 โรงเรียนบ้านคอนเมือง เทพาลัย คง
44 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน เทพาลัย คง
45 โรงเรียนบ้านกระถิน เทพาลัย คง
46 โรงเรียนบ้านหนองแขม เมืองคง คง
47 โรงเรียนเมืองคง เมืองคง คง
48 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด เมืองคง คง
49 โรงเรียนบ้านหนองบง เมืองคง คง
50 โรงเรียนอนุบาลมีมั่งคั่ง เมืองคง คง
51 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต เมืองคง คง
52 โรงเรียนวันครู 2502 เมืองคง คง
53 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา เมืองคง คง
54 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน เมืองคง คง
55 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม เมืองคง คง
56 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก โนนเต็ง คง 09-5822196
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย โนนเต็ง คง 044 430299
58 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย โนนเต็ง คง
59 โรงเรียนบ้านทองหลาง โนนเต็ง คง
60 โรงเรียนวังโพน บัวลาย บัวลาย
61 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย บัวลาย บัวลาย 044-495004, 081-3909912
62 โรงเรียนบ้านหนองแสง บัวลาย บัวลาย
63 โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) บัวลาย บัวลาย
64 โรงเรียนบัวลาย บัวลาย บัวลาย
65 โรงเรียนบ้านป่าหวาย บัวลาย บัวลาย
66 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองหว้า บัวลาย
67 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ หนองหว้า บัวลาย
68 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองหว้า บัวลาย
69 โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองหว้า บัวลาย
70 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ หนองหว้า บัวลาย
71 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย เมืองพะไล บัวลาย
72 โรงเรียนบ้านฝาผนัง เมืองพะไล บัวลาย
73 โรงเรียนบ้านแดงน้อย เมืองพะไล บัวลาย
74 โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนจาน บัวลาย
75 โรงเรียนบ้านหลุบกุง โนนจาน บัวลาย
76 โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนจาน บัวลาย
77 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน โนนจาน บัวลาย
78 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โนนจาน บัวลาย
79 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด กุดจอก บัวใหญ่
80 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง กุดจอก บัวใหญ่
81 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว กุดจอก บัวใหญ่
82 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง กุดจอก บัวใหญ่
83 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ขุนทอง บัวใหญ่
84 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม ขุนทอง บัวใหญ่
85 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ขุนทอง บัวใหญ่
86 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ขุนทอง บัวใหญ่
87 โรงเรียนบ้านโคกสี ขุนทอง บัวใหญ่
88 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ขุนทอง บัวใหญ่
89 โรงเรียนบ้านดอนคนทา ขุนทอง บัวใหญ่
90 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ขุนทอง บัวใหญ่
91 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ดอนตะหนิน บัวใหญ่
92 โรงเรียนบ้านกู่ ดอนตะหนิน บัวใหญ่
93 โรงเรียนบ้านโคกน้อย ดอนตะหนิน บัวใหญ่
94 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ดอนตะหนิน บัวใหญ่
95 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ด่านช้าง บัวใหญ่
96 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด ด่านช้าง บัวใหญ่
97 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ด่านช้าง บัวใหญ่
98 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) ด่านช้าง บัวใหญ่ 0-4497-5034
99 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎณ์รังสรรค์) ด่านช้าง บัวใหญ่
100 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา บัวใหญ่ บัวใหญ่
101 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ บัวใหญ่ บัวใหญ่
102 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ บัวใหญ่
103 โรงเรียนวานิชวิทยา บัวใหญ่ บัวใหญ่
104 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง บัวใหญ่ บัวใหญ่
105 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ 461148 / 461819
106 โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ บัวใหญ่ บัวใหญ่ 044-461666
107 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ บัวใหญ่ บัวใหญ่
108 โรงเรียนบ้านห้วยโจด บัวใหญ่ บัวใหญ่
109 โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
110 โรงเรียนบ้านกระพี้ หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
111 โรงเรียนบ้านสระครก หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
112 โรงเรียนบ้านคูขาด หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
113 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
114 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
115 โรงเรียนบ้านหญ้าคาสามัคคี หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
116 โรงเรียนบ้านบุเสมา หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ 07-2570644
117 โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
118 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
119 โรงเรียนบ้านด่านช้าง ห้วยยาง บัวใหญ่
120 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง บัวใหญ่
121 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ห้วยยาง บัวใหญ่
122 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว ห้วยยาง บัวใหญ่
123 โรงเรียนบ้านดงบัง ห้วยยาง บัวใหญ่
124 โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ห้วยยาง บัวใหญ่
125 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง เสมาใหญ่ บัวใหญ่
126 โรงเรียนบ้านเสมา เสมาใหญ่ บัวใหญ่
127 โรงเรียนบ้านนาดอนบก เสมาใหญ่ บัวใหญ่
128 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย เสมาใหญ่ บัวใหญ่
129 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) โนนทองหลาง บัวใหญ่
130 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี โนนทองหลาง บัวใหญ่
131 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี โนนทองหลาง บัวใหญ่
132 โรงเรียนวัดบ้านไร่ โนนทองหลาง บัวใหญ่
133 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง โนนทองหลาง บัวใหญ่
134 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) โนนทองหลาง บัวใหญ่
135 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา โนนทองหลาง บัวใหญ่
136 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง โนนทองหลาง บัวใหญ่
137 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกา บ้านเหลื่อม 044 308005 07-2513299
138 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกา บ้านเหลื่อม
139 โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกา บ้านเหลื่อม
140 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
141 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
142 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
143 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
144 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม
145 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม 09-7212307
146 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม
147 โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
148 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
149 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
150 โรงเรียนบ้านหนองโจด โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
151 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
152 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
153 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม 044430364
154 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สามเมือง สีดา
155 โรงเรียนบ้านแฝก สามเมือง สีดา
156 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สามเมือง สีดา
157 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สีดา สีดา
158 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สีดา สีดา
159 โรงเรียนบ้านหินแห่ สีดา สีดา 0-4443-0275
160 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สีดา สีดา
161 โรงเรียนบ้านหัวนาดำ หนองตาดใหญ่ สีดา
162 โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่ สีดา
163 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่ สีดา 044-430235
164 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่ สีดา
165 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่ สีดา
166 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่ สีดา
167 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่ สีดา
168 โรงเรียนสีดาวิทยา โพนทอง สีดา
169 โรงเรียนบ้านโนนสัง โพนทอง สีดา
170 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า โพนทอง สีดา
171 โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษณ์รังสรรค์) โพนทอง สีดา (044) 329155, 016692649
172 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน บึงพะไล แก้งสนามนาง
173 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย บึงพะไล แก้งสนามนาง
174 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง บึงพะไล แก้งสนามนาง
175 โรงเรียนบึงพะไล บึงพะไล แก้งสนามนาง
176 โรงเรียนบ้านหนองเต่า บึงพะไล แก้งสนามนาง
177 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บึงพะไล แก้งสนามนาง
178 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ บึงสำโรง แก้งสนามนาง
179 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี บึงสำโรง แก้งสนามนาง
180 โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ บึงสำโรง แก้งสนามนาง
181 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) บึงสำโรง แก้งสนามนาง
182 โรงเรียนบ้านโสกสนวน สีสุก แก้งสนามนาง
183 โรงเรียนบ้านโนนสูง สีสุก แก้งสนามนาง
184 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สีสุก แก้งสนามนาง 08-9411-4344
185 โรงเรียนบ้านสีสุก สีสุก แก้งสนามนาง
186 โรงเรียนอนุบาลแพรวไพลิน แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
187 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
188 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
189 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
190 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
191 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
192 โรงเรียนบ้านโนนรัง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
193 โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
194 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน โนนสำราญ แก้งสนามนาง
195 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง โนนสำราญ แก้งสนามนาง
196 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น โนนสำราญ แก้งสนามนาง 044-430467
197 โรงเรียนบ้านกอก โนนสำราญ แก้งสนามนาง
198 โรงเรียนบ้านนาแค โนนสำราญ แก้งสนามนาง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4   บ้านโนนแดง  ถนนรพช.ดอนเต็ง-ดอนรี ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ติดต่อ  e-mail piasuwan_357@hotmail.com โทร. 0895851177